Placeholder

راهکارها

راه کار جامع DATA CENTER

راه کار جامع DATA CENTER

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، hp، EMC2، BICSI، vmware و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع Data Center و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد .

راه کار جامع LAN and WAN

راه کار جامع LAN <span class="lowercase">and</span> WAN

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، Microsoft، hp، CompTIA، BICSI، vmware، MikroTik و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع LAN & WAN و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد .

راه کار جامع VIRTUALIZATION

راه کار جامع VIRTUALIZATION

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون vmware، 2 و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع Virtualization و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد .

راه کار جامع VoIP

راه کار جامع VoIP

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون CISCO، Elastix و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع VoIP و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های روز می باشد .

راه کار جامع IP SURVEILLANCE

راه کار جامع IP SURVEILLANCE

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) با در اختیار داشتن کارشناسان دارای مدارک رسمی شرکت هایی هم چون AXIS، VIVOTEK و ... آماده طراحی، نصب، پیاده سازی، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش راه کار های جامع IP Surveillance و خدمات قابل ارائه بر آن با بهره گیری از آخرین فنآوری های می باشد .

شرکت انتقال داده پرشین (سهامی خاص) امکان تأمین کالاهای مورد نیاز راه کارهای جامع پیشنهادی را دارا می باشد .